Waarom, Hoe & Wat

MACOO creëert economische & maatschappelijke waarde  met haar werkwijze voor vastgoed, gebied en organisaties. De rol van verschillende belanghebbende in transformatieopgaven is steeds belangrijker en vereist een integrale aanpak. Bij procesmanagement & projectontwikkeling is de aandacht voor draagvlak, financiële haalbaarheid, menselijke / organisatorische ontwikkeling, transparantie en de verbinding naar de lokale maatschappij van belang. 

Samen met de opdrachtgever formuleert MACOO in ateliersessies de kaders van de gewenste doelstellingen. Aansluitend maken we met de opdrachtgever / stakeholders een gedragen transitieaanpak. Op basis van nieuwe inzichten, onafhankelijkheid en een vooruitstrevende procesaanpak weten we samen met de opdrachtgever / stakeholders te anticiperen op veranderingen. Hiermee begeleiden we de opdrachtgever / het team in het realiseren van de doelstellingen en benodigde besluitmomenten. Met deze aanpak zetten we middels co-creatie de transformatie in gang. 

MACOO weet als bureau goed een proces te organiseren, de juiste mensen om zich heen te verzamelen om vervolgens de besluitvorming in goede banen te leiden, daarbij dragen we zorg dat iedereen zich gehoord voelt en er draagvlak is voor de gekozen strategie. MACOO realiseert niet alleen de gewenste proces- / projectdoelstellingen maar door de co-creatie ook een lerende organisatie en een groei op individueel niveau.  

ATELIER 
Uw complex vraagstuk is onze uitdaging. Als bureau organiseren wij voor opdrachtgevers Atelier-sessies met specifieke vraagstukken. In een Atelier-sessie brengt MACOO verschillende expertises samen ter inspiratie en / of formulering van een zienswijze. Op deze wijze geeft MACOO inhoudelijk een beeld van haar werkwijze en de toegevoegde waarde. 


Vastgoed
MACOO realiseert en transformeert vastgoed. Dit doen we vanaf de concept- / initiatieffase tot de start van de bouw.

Exploitatie

MACOO bedenkt en maakt (innovatieve) exploitatiemodellen voor gebouw- en gebiedstransities. Kenmerkend voor onze aanpak is het verbinden van verschillende belangen op commercieel en maatschappelijk vlak.

Organisatie
MACOO begeleid organisatorische veranderingen in organisatie en gebied. Dit doen we vanuit een gedragen procesaanpak tot en met de implementatie. Daarnaast maakt MACOO innovatieve (maatschappelijke) concepten die aansluiten bij de behoefte van de omgeving. Deze sluiten aan bij de S.R.O.I. / maatschappelijke kamer / sociale doelstellingen van woningcorporaties, aannemers en gemeenten. MACOO realiseert hiermee meetbare maatschappelijke impact.