Het (ver)nieuwd(e) gemeenschapshuis in Asten

Asten

Aan het woord wethouder Janine Spoor

In eerste instantie betrof het een bestuursopdracht aan het college, waarvoor we Dietmar Schrijnemakers hebben aangetrokken als projectleider. De opdracht was te komen tot een locatiekeuze, waarbij financiële bandbreedte, huurprijzen en het betrekken van de gebruikers als randvoorwaarden waren meegegeven. Door een besluit in de gemeenteraad, waarbij de raad zich heeft uitgesproken voor één locatie, is dit proces beëindigd.

De huidige opdracht is een gevolg van dat besluit. De opdracht aan MACOO en Dietmar Schrijnemakers als projectleider is te komen tot een nieuw gemeenschapshuis in Asten; een opdracht die loopt tot eind 2021 en waarin hij alle betrokkenen, zowel omwonenden als gebruikers van het gemeenschapshuis zoals onder andere de verenigingen, bibliotheek en Onis meeneemt.

In het proces zijn we als gemeenteraad op talloze ‘problemen’ gestuit. Bijvoorbeeld, de afstemming en afspraken met de huidige stichtingen; belangenverstrengelingsissues; tegenwerking betrokken partijen; aannames en verhalen die de ronde doen. De oplossing is steeds gezocht in gespreksvoering en in het duidelijk afspraken maken en die schriftelijk vastleggen. Dat heeft in alle gevallen tot goed resultaat geleid.

De samenwerking met Dietmar is erg prettig, omdat hij kennis van zaken heeft, goed kan relativeren en planmatig werkt.

naar het overzicht