Armando van Gent

LMVG BV

‘Regionale samenwerking als fundament lokale ambities’

Sinds 2009 ondersteun ik gemeenten op uiteenlopende beleidsterreinen met juridische en strategische adviezen. In de afgelopen jaren heb ik me geconcentreerd op gemeentelijke samenwerkingsverbanden en bestuurlijke adviezen omtrent governance. Ik heb gemerkt dat er in de Brainportregio de behoefte aan ondersteuning in samenwerken groot is. Hoe krijgen gemeenten grip op de vele samenwerkingen en hoe wordt regionale samenwerking het fundament voor de uitvoering van lokale ambities? Graag kom ik met u in gesprek om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.