MACOO verbindt, inspireert en transformeert

Visie en werkwijze

Een gebouw huisvest mensen, een visie omvat meningen, een bouwplan wekt verwachtingen; MACOO is niet alleen bezig met stenen, maar ook en vooral met mensen. Want draagvlak voor een concept, visie of bouwplan maakt de uitvoering van het plan haalbaar en geeft voldoening.

Openheid, vertrouwen, transparantie en aandacht voor de mens zijn de speerpunten van MACOO. Dietmar Schrijnemakers: “Alleen door de mensen en hun emoties, verwachtingen en inzichten in het oog te houden, kunnen we met succes projecten afronden. Ik weet wat ik aan de start van een proces moet doen om het aan het eind te laten slagen. En ondertussen zet ik me met hart, ziel en ervaring in voor de opdracht!”

Ateliersessies

Om vanuit verschillende perspectieven en expertises tot één visie te komen, organiseert MACOO ateliersessies voor opdrachtgevers. In zo’n sessie komen specifieke vraagstukken aan de orde en brengt MACOO verschillende expertises samen. Het doel? Een zienswijze formuleren en inspireren. De sessies geven een kijkje in de keuken van MACOO. Hoe werkt MACOO en wat is de toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.

Expertisepartners

MACOO is een collectief van meerdere partners die samen een integrale expertise in vastgoed, exploitatie & organisatie vraagstukken hebben. We zijn momenteel bezig om de profielen van de expertise-partners te formuleren. Binnenkort zullen we deze op de website publiceren.

Wat?

Hoeveel stenen je ook stapelt, welke visies je ontwikkelt, welke bouw- of renovatieplannen je opzet; het zijn de mensen die het idee, het ontwerp of het concept dragen. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende meningen, weten ze bij MACOO. In opdracht van bedrijven, organisaties, gemeentes en ministeries brengt MACOO die zienswijzen, verwachtingen en eisen in kaart. Het doel? Het ontwikkelen van concepten in maatschappelijke bedrijfsvoering, vastgoed en organisatie, het realiseren van maatschappelijke impact en het verwezenlijken van ontwikkeling op menselijk vlak.

Dietmar Schrijnemakers, MACOO : “Voor complexe opgaves waarvoor in eigen geledingen de kennis ontbreekt en/of de capaciteit niet aanwezig is, kan men bij MACOO terecht. Bijvoorbeeld voor het op papier zetten van een visie, de renovatie van een gebouw met meerdere gebruikers, het opzetten van een project met diverse deelnemers, draagvlak scheppen voor vooruitstrevende en creatieve samenwerkingen, de bouw van een pand voor verschillende verenigingen en gebruikers, ontwikkelaar van binnenstedelijke gebieden, enzovoorts. MACOO is sterk in die driehoek: bewoners/verenigingen, gemeente en ondernemers. MACOO creëert verbindingen, schept draagvlak en inspireert op de weg die men gezamenlijk inslaat.”

Wie?

Dietmar Schrijnemakers komt uit een familie van makers; mensen die bedachten
met hun hoofd en maakten met hun handen. Dietmar combineert die creativiteit, het
gevoel voor scheppen, organiseren en zijn liefde voor mensen in één woord: MACOO.

MACOO inspireert op de weg die men gezamenlijk inslaat

Hoe?

“Puzzelen met meningen, verwachtingen, doelen, vragen en intenties vind ik een uitdaging. Ik inventariseer de inzichten en maak een voorstel. Maar vooral wil ik laten zíen wat ik doe. Daarom visualiseer ik met een tekening de afspraken die met de betrokkenen van een project zijn gemaakt. Zo’n tekening blijft hangen, het verhaal erbij vergeet men niet snel; het doel van het project is duidelijk, maar vooral de weg ernaartoe.” Voorbeelden zijn te vinden bij de referenties.

“Soms wil een puzzelstukje niet passen, omdat het er op de verkeerde plek in wordt geduwd. Gaat een gesprek op slot, of worden woorden verkeerd geïnterpreteerd. Dan maken we pas op de plaats, gaan terug naar het begin, de tekening en bekijken waar we met z’n allen ook alweer voor stonden, welke kant we op wilden en hoe we ons doel wilden bereiken. Op die manier en in samenspraak wordt duidelijk waar het aan schort of waar het knelt.”

Processchets Asten - Gemeenschapshuis

Processchets Asten - Werkgroep Visie & samenwerking

Processchets Boxtel - Ateliersessie WSD

Processchets Doetichem - Herbestemming onderwijs vastgoed

Processchets Gulpen - Strategisch visie

Processchets Hilvarenbeek - Exploitatiekeuze

Processchets IJsselstein - Fulcotheater

Processchets Oirschot - Integrale aanpak sport & sociaal domein

SCAN - Processchema Samenmerking Asten (visie)

Bedrijfsplan MACOO 2017-2020

Proceschets Zundert - Privatisering sport

Processchets  Maastricht - Gebiedsontwikkeling A2

Processchets - Social Impact Bond

Processchets - Social return (SROI)