MACOO is sterk in die driehoek: bewoners/verenigingen, gemeente en ondernemers

Exploitatie zwembad Hilvarenbeek

De opdracht was, maak een keuzemodel; zet meerder scenario’s op voor de exploitatie van het zwembad van Hilvarenbeek.

bekijk project

Herontwikkeling Sportpark Moorland Oirschot

Nieuwbouw of renovatie, dat waren de mogelijkheden voor Sportpark Moorland. Het park huisvest twee clubs, Hockey Club Oirschot en Voetbal Vereniging Oirschot Vooruit, bestaat uit meerdere velden en een kantine.

bekijk project

Huisvestingsvisie WSD - Groep

WSD is een sociaal ontwikkelbedrijf dat in 10 gemeenten de participatiewet uitvoert en mensen met een beperking helpt bij het zoeken naar werk.

bekijk project

Projectbureau A2 & Avenue2 - Mijn gezonde groene loper

Ten behoeve van het ambitiedocument ‘A2 Maastricht’ om de nieuwe A2-tunnel te verduurzamen, heb ik in 2016 een procesaanpak geschreven ten behoeve van de thema’s gezondheid, onderwijs en maatschappelijk ondernemen.

bekijk project

Project Consortium - Herontwikkeling VDMA terrein

Gemeente Eindhoven wil het VDMA vervreemde onder een aantal ambitieuze en innovatieve voorwaarden die een waardecreatie moeten hebben voor Brainport en de leefbaarheid in het centrum.

bekijk project

Vebego & Podium 24 - Maatschappelijk ondernemen & social impact bond

Vebego en Podium24 hadden de intentie om de mogelijkheden voor een ontwikkelbedrijf te onderzoeken in het groenonderhoud.

bekijk project

Gebiedsontwikkeling Keizerslanden - Carinova

De doelstelling van Carinova was om de langlopende locatieontwikkeling Keizerslanden nieuw leven in te blazen.

bekijk project

Vastgoedstrategie - Stichting Radar

Voor Stichting Radar heb ik in co-creatie de vastgoedstrategie voor de komende periode voor 80 locaties uitgestippeld. De doelstelling van Stichting Radar was om als GGZ-instelling intern meer begrip en draagvalk te krijgen voor de exploitatie van het vastgoed.

bekijk project

Strategische visie Gemeente Simpelveld

In 2013 heeft er een herijking plaatsgevonden van de strategische visie van Simpelveld-Bocholtz. MACOO heeft dit proces begeleid en ik heb hierin een regisserende rol vervuld.

bekijk project
terug naar home