Vebego & Podium 24 - Maatschappelijk ondernemen & social impact bond

Maastricht

Aan het woord Dietmar Schrijnemakers van MACOO

Vebego en Podium24 hadden de intentie om de mogelijkheden voor een ontwikkelbedrijf te onderzoeken in het groenonderhoud. Ze zien deze innovatieve voorschakelfase als toegevoegde waarde om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en de talentvolle mensen te ontdekken. Daarbij hebben ze als ambitie uitgesproken dat ze een Social Impact Bond willen formeren (een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen) en baangaranties willen creëren voor deze ontwikkeltrajecten. Met mijn expertise en ervaringen heb ik deze partijen bij elkaar gebracht en begeleid ik Vebego en Podium24 in dit proces. De haalbaarheidsstudie is afgerond en het is nu aan partijen om verder de inhoudelijke uitwerking op te pakken.

naar het overzicht