Huisvestingsvisie WSD - Groep

Boxtel - Noord Brabant

Aanhet woord Rob Vorstenbosch, directeur Sociale & Economische Zaken

WSD is een sociaal ontwikkelbedrijf dat in 10 gemeenten de participatiewet uitvoert en mensen met een beperking helpt bij het zoeken naar werk.

WSD is eigenaar van drie grote panden die in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Ze huisvesten onder andere kantoren en er worden trainingen gegeven. In het kader van duurzaamheid moeten de drie gebouwen worden aangepast en/of verbouwd. Als overheidsinstelling wil WSD voldoen aan de eisen van de klimaatafspraken.

We hadden de expertise van MACOO nodig om dat te organiseren en om die ontwikkeling vast te leggen in een langetermijnvisie. Vragen die we ons stelden waren: Wat gaan we doen met de panden? Welke scenario’s zijn er? Dietmar Schrijnemakers van MACOO heeft het proces gevisualiseerd, letterlijk met beelden duidelijk gemaakt wat mogelijk is. Ook nam hij ons mee naar plekken waar we met eigen ogen konden zien hoe het een en ander er in onze gebouwen uit zou kunnen zien. Uiteindelijk is er een huisvestingsvisie ontwikkeld, binnen de aangegeven tijd en binnen het budget.

De problemen die we tegenkwamen hadden vooral te maken met de overheidsregels die wij niet voldoende kennen en er niet de expertise voor in huis hebben. MACOO heeft die kennis wél in huis, bouwkundige kennis, kennis over kosten en (klimaat)regels.

Experts in het in het inspireren en begeleiden van het proces!

naar het overzicht