Projectbureau A2 & Avenue2 - Mijn gezonde groene loper

Maastricht

Ten behoeve van het ambitiedocument ‘A2 Maastricht’ om de nieuwe A2-tunnel te verduurzamen, heb ik in 2016 een procesaanpak geschreven ten behoeve van de thema’s gezondheid, onderwijs en maatschappelijk ondernemen. Ik heb met betrekking tot de thema’s gezondheid, onderwijs en maatschappelijk ondernemen diverse sessies op directieniveau georganiseerd om bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en de stakeholders te “prikkelen” om deze vervolgens om te zetten in initiatieven. De achterliggende doelstelling was om de bovenliggende gebiedsontwikkeling zo vanuit maatschappelijke behoefte op gang te brengen.

naar het overzicht