Strategische visie Gemeente Simpelveld

Simpelveld-Bocholtz

Aan het woord Dietmar Schrijnemakers van MACOO

In 2013 heeft er een herijking plaatsgevonden van de strategische visie van Simpelveld-Bocholtz. MACOO heeft dit proces begeleid en ik heb hierin een regisserende rol vervuld. Samen met de gemeente en 250 belanghebbenden heb ik de strategische visie voor 2013-2023 vormgegeven. Tijdens verschillende bijeenkomsten heeft de gemeente inzicht gekregen in de meningen, motivaties, wensen en behoeften van haar belanghebbenden. Deze aanpak van MACOO heeft ervoor gezorgd dat er al tijdens dít proces draagvlak is ontstaan voor het uiteindelijke visiedocument.

naar het overzicht