Project Consortium - Herontwikkeling VDMA terrein

Eindhoven

Gemeente Eindhoven wil het VDMA verkopen onder een aantal ambitieuze en innovatieve voorwaarden die een waardecreatie moeten hebben voor Brainport en de leefbaarheid in het centrum. Op mijn initiatief heb ik een consortium gevormd met o.a. een tweetal financierders en beleggers. Als penvoerder ben ik eindverantwoordelijke van het consortium en de projectontwikkelaar en procesbegeleider. De opgave aan de Vestdijk (1,8ha) in het centrum van Eindhoven kent een programma dat bestaat uit een herbestemming van monumentale zusterflat (wonen) en monumentale luciferfabriek (broedplaats). Het resterende terrein zal kantoren, hotel, winkels en wonen voor diverse doelgroepen behelzen. Momenteel zijn we niet geƫindigd bij de laatste selectieronde en is er een andere partij geselecteerd om het plan uit te werken.

naar het overzicht