Gebiedsontwikkeling Keizerslanden - Carinova

Deventer

Aan het woord Dietmar Schrijnemakers van MACOO

De doelstelling van Carinova was om de langlopende locatieontwikkeling Keizerslanden nieuw leven in te blazen. MACOO fungeerde als procesmanager en heeft een aanpak bewerkstelligt die draagvlak realiseert bij alle stakeholders. Door de stakeholders en partners van Carinova te betrekken in het proces hebben we samen een ‘gevlekt wonen concept’ kunnen realiseren; de samenwerking van verschillende partners maakt mogelijk dat cliënten intern een zorg- en wooncarrière kunnen doorlopen. Het programma van ruimtelijke en organisatorische wensen is vormgegeven in een document en heeft als input gediend voor de aanbesteding en de verdere samenwerking tussen partners.

naar het overzicht